Nieuws


25-01-2018

In Memoriam Lei Raemakers

In Memoriam Lei Raemakers,
(Leike van de Curver)

Op maandag 8 januari 2018 is ons gewaardeerd lid Lei Raemakers overleden.

Lei is in 1991 lid geworden van onze schutterij. Hij is toen direct mee gaan schieten in het ‘sliepsenzestal’ Dit was destijds ons zestal van leden zonder uniform.

Het schieten en de schutterij bevielen Lei direct goed. Lei is daarom na korte tijd mee gaan lopen in de schuttersgroep. In 1998 wist Lei de koningstitel te veroveren. Met ‘May van de Tos’ als koningin vormde Lei dat jaar ons koningspaar.

Lei heeft één maal als schutter deelgenomen aan het OLS. Dat was in 2007 bij St.Antonius in Nederweert.

Wanneer er geklust moest worden, stond Lei altijd klaar voor onze schutterij. Zo heeft hij geholpen bij de bouw van ons schutterslokaal. Ook heeft Lei vele vogelkastjes en houten kerstbomen getimmerd. Met de verkoop van deze timmerwerken heeft onze schutterij de clubkas flink kunnen spekken.

Naast zijn hobby bij de schutterij, was Lei een echte verenigingsman. Hij was verder lid van Mannenkoor Eendracht, zanggroep ‘De Limburgse Jonges’, voetbalclub RKSVV, VV de Spoeëkejaegers en de ouderenvereniging Swartbroek.

Op zaterdag 13 januari waren dan ook al deze verenigingen present om Lei de laatste eer te bewijzen tijdens zijn uitvaartdienst.

We wensen de familie Raemakers veel sterkte toe met dit grote verlies.


Bestuur en leden schutterij St.Cornelius Swartbroek


24-12-2017

Wafels en oliebollen verkoop

Dit jaar verkoopt schutterij sint Cornelius Swartbroek weer Wafels en Oliebollen. Deze kunnen tot 29 december besteld worden en op 31 december opgehaald worden bij ons clublokaal tussen 13:00 en 14:30 uur. klik hier voor het bestelformulier. Daarnaast worden er ook wafels verkocht op 30 december tussen 9:30 en 17:00 uur bij de Jumbo op Moesel.


18-12-2017

Een actief cultuurhistorisch dagje Swartbroek 22 april 2018

Op vrijdag 15 december ontvingen de organisatoren van ‘Een actief cultuurhistorisch dagje Swartbroek’ van het Samenfonds0495 een cheque ter waarde van 500 euro. Het Samenfonds0495 waardeert het initiatief. De donatie helpt het doel van de organisatie om de feestelijke dag te verwezenlijken. Het project geeft invulling aan onze doelstelling en die van het Samenfonds0495, namelijk het versterken van de Swartbroekse (Weerter) gemeenschap. We zijn blij met het bedrag dat we mochten ontvangen en gaan er, met de hulp van alle inwoners van Swartbroek iets moois van maken. Reserveer 22 april 2018 vast in je agenda.

Volg ons op onze Facebookgroep ‘Cultuurhistorisch dagje Swartbroek’. We vragen de groepsleden zoveel mogelijk fotos, herinneringen en dergelijke te delen. Je kan de fotos natuurlijk ook op de Facebookpagina ‘Cultuurhistorisch dagje Swartbroek’ plaatsen. Laat niets verloren gaan want gisteren is vandaag historie.


20-11-2017

Oproep Facebook- groep ‘Cultuurhistorisch dagje Swartbroek’

Op zondag 22 april 2018 organiseren diverse organisaties een ‘Een actief cultuurhistorisch dagje Swartbroek’. Aan deze dag geven hun medewerking Schutterij St. Cornelius, Natuurmonumenten, Wandelvereniging OLAT, Molenstichting gebr. Adriaens c.q. Molen de Hoop, Theepottenmuseum en atelier Saskia Lavell, mevrouw Mia Lamberigts namens parochie St. Cornelius en de heer Bèr Peeters. Ter ondersteuning van die bijzondere activiteit heeft de schutterij St. Cornelius een Facebookgroep ‘Cultuurhistorisch dagje Swartbroek’ geopend. In de groep kunnen foto′s van, herinneringen aan, verhalen over Swartbroek toegevoegd worden. De Facebook- groep is bedoeld voor behoud van de cultuurhistorie en verenigt (oud)inwoners. De organisatoren van de cultuurhistorische dag vragen aan alle (oud)inwoners om verhalen, foto′s en dergelijke te delen. Samen maken we er iets moois van. Laat niets verloren gaan want gisteren is vandaag historie.


20-11-2017

Afscheid bisschop Frans Wiertz

Na 24 jaar neemt bissschop Wiertz afscheid van zijn bisdom. Hij was vaker als eregast aanwezig op het Oud Limburgs Schuttersfeest en andere schuttersevenementen. Op zaterdag 9 december zullen diverse schutterij afscheid nemen van hem, als bisschop van Roermond. Om 10:30 start de feestelijke dankviering in de Sint-Christoffelkerk.


17-09-2017

Rabobank Samen Sterker

Van 3 tot en met 17 oktober vond de stemperiode plaats van Rabobank Samen Sterker 2017. Er zijn in totaal 81 stemmen uitgebracht door de leden van de Rabobank op onze vereniging. Dit heeft in totaal € 293,09 opgebracht. We willen graag iedereen bedanken die op ons heeft gestemd!


17-09-2017

Rabobank Samen Sterker

Onze schutterij doet dit jaar weer mee aan de Rabobank Samen Sterker actie. Leden van de Rabobank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 3 oktober tot en met dinsdag 17 oktober brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Vraag dus iedereen die je kent en lid is van de Rabobank om op St. Cornelius swartbroek te stemmen! Onze schutterij is te vinden onder Weert en dan het kopje OVERIG! Let op: alleen leden van Rabobank Weerterland en Cranendonck mogen stemmen. Op zaterdag 28 oktober wordt de uitslag van Rabobank Samen Sterker bekend gemaakt. Dus zet deze datum alvast in uw agenda!


16-09-2017

Uitschieten dorpskampioen en Erekruisschieten voor leden van St. Cornelius

Zaterdag 2 september werd er door 2 inwoners van Swartbroek geschoten om de titel Dorpskampioen. Na slechts enkele rondes is Bert Steijvers de nieuwe Dorpskampioen en is Leo Nouwen 2e geworden.

Gefeliciteerd Bert!

Aan het erekruisschieten van de vereniging deden dit jaar 14 leden mee. Met de zon op de kogelvanger was het schieten niet echt gemakkelijk en dat bleek al toen in de 2e ronde van 3 schoten de eerste afvaller viel, daarna volgden er al snel meer. Na 9 rondes schieten op punten van 1x1 werd er overgegaan op nog kleinere punten, 0,5 x 0,5, die dus echt slecht te zien waren en dit maakte het nog spannender. Met nog 8 schutters werd er aan deze ronde begonnen maar de eerste afvaller, was al snel daar. Het 3e kleine punt van Diana bleef staan en dit werd snel opgevolgd door nog 3 afvallers, Mart, Frank L. en Chel, die hun 4e punt lieten staan. Nog 4 dappere schutters mochten verder, maar bij het 10e kleine punt was er weer een afvaller, Moosje ...nog 3 te gaan. Onze uiteindelijke nummer 3, Robin, liet zijn 16e punt staan en bleven er nog 2 over. Hierbij werd de strijd beslist toen Hub zien 23e punt liet staan en Wijnand hem voorbij ging door zijn 23e EN 24e punt nog af te schieten.

Winnaar Erekruis dames: Diana Tullemans
Winnaar Erekruis heren en Algemeen winnaar: Wijnand Tullemans


20-08-2017

Dorpsschuttersfeest 2017

Zondag 20 augustus j.l. hebben we het dorpsschuttersfeest georganiseerd. Onder redelijke weersomstandigheden en met een aantal enthousiaste deelnemers is het allemaal goed verlopen en is het een gezellige middag geworden onder het genot van een drankje en wat lekkers van de bbq! Er werd deze keer in drietallen geschoten wat het samenstellen van een team wel wat gemakkelijker maakte. De onderlinge rivaliteit maakte het spannend, dames-drietallen tegen heren-drietallen maar ook gemengde drietallen schoten om als beste te eindigen, maar ook vandaag weer bleek dat het niet zo gemakkelijk was als het leek! Voor de jeugd tot 16 jaar was er windbuksschieten. 9 jongens en meisjes deden hier aan mee en ook hier was het spannend tot het laatste moment!

18 punten af in 2 rondes met daarna kavelen
1e plaats:De Scheens
2e plaats:De Drie Koningen
3e plaats:Veteranen RKSVV
17 punten af in 2 rondes met daarna kavelen
1e plaats:Neejwieërt
2e plaats:KVW II
Jeugd
7 t/m 11 jaar:1e plaats:Finn Puts
2e plaats:Daphne Scheenen
3e plaats:Loes Laveaux
12 t/m 15 jaar:1e plaats:Annebel Heijmans
2e plaats:Anouk Heijmans
3e plaats:Deni Puts
Einduitslag jeugd:1e plaats:Annebel Heijmans
2e plaats:Finn Puts
3e plaats:Anouk Heijmans

26-06-2017

In memoriam Lei Stals

Erevoorzitter schutterij St. Cornelis Swartbroek
Geboren 19-5-1926
Overleden 22-6-2017


Op donderdag 22 juni is ons gewaardeerd lid en erevoorzitter de heer Lei Stals overleden. Lei Stals was in 1953 medeoprichter van schutterij St. Cornelius Swartbroek. Lei heeft sindsdien veel voor de vereniging betekend.

Hij was gedurende een lange periode (1989-2001) voorzitter van onze schutterij. Onder zijn leiding werd het huidige schutterslokaal ‘De Krang’ gebouwd, wat op 21 augustus 1993 officieel werd geopend.

In 1970 en 1999 heeft Lei zich koning geschoten. Diverse keren nam hij als schutter deel aan het Oud Limburg Schuttersfeest en was hij lange tijd buksmeester van onze vereniging. In 1979 won de schutterij onder zijn leiding als buksmeester het eerste schuttersfeest sinds de oprichting, het bondsschuttersfeest bij st. Ansfried in Thorn.

Lei stimuleerde onze schutters ook altijd om mee te doen aan de Europese Schuttersfeesten. Zo heeft onze schutterij deelgenomen aan de Europese Schuttersfeesten in Haaksbergen en Kinrooij.

Naast het vele werk dat Lei heeft verricht voor onze schutterij, is Lei van 1986 tot 1998 president geweest van de OLS-federatie.

De laatste jaren was Lei nog actief voor onze schutterij.

Namens leden en bestuur van schutterij St. Cornelius Swartbroek, wensen we familie en vrienden veel sterkte toe om dit grote verlies te verwerken.


15-05-2017

In memoriam Jo Schouten

Bestuurslid van schutterij sint Cornelius Swartbroek
Geboren op 28 maart 1958
Overleden op 12 mei 2017


Op 12 mei jongstleden is ons gewaardeerd lid Jo Schouten overleden. Jo is in 1973 op 15-jarige leeftijd lid geworden van het fluit- en trommelkorps van schutterij sint Cornelius Swartbroek. Hier bespeelde hij lange tijd de Lyra. Waarna hij bij de schutters is gaan meelopen. Wanneer er een divisie binnen het korps werd gemist, was Jo al snel bereid om deze tijdelijk te vervangen. Zo heeft hij nog diverse keren de overslagtrom en de bekkens bespeeld. Daarnaast is Jo vele jaren actief geweest als vaandeldrager en zorgde hij ervoor dat de instrumenten werden vervoerd naar de schuttersfeesten.

Als schutter was Jo een actief lid en schoot hij meerdere keren mee op het OLS. In 1993 heeft Jo zich Koning geschoten en liep hij samen met zijn echtgenote Irna als koningspaar mee tijdens de schuttersoptochten. Bij het organiseren van schuttersfeesten, zorgde hij ervoor dat er een goede tekening van het feestterrein werd gemaakt. Hij zette voor de schuttersbond EMM Weert de schietterreinen en schootsvelden digitaal uit.

Jo was tot op heden actief als bestuurslid en bleef altijd rustig en vriendelijk bij het oplossen van problemen. Ondanks zijn ziekte bleef Jo actief betrokken bij het reilen en zeilen van zijn schutterij.

We zullen Jo Schouten missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn naaste familie en vrienden, die we veel sterkte wensen met het verwerken van dit grote verlies.


25-04-2017

Serenade

De schutterij heeft op vrijdag 31 maart een serenade gebracht voor het Gouden Huwelijk van Chel en Mia Laveaux en op zaterdag 15 april voor het Gouden Huwelijk van Lei en Annie van de Schoor.


22-04-2017

Opening seizoen

Zoals elk jaar werd op tweede Paasdag het schuttersseizoen geopend met een heilige mis en aansluitend een schuttersbrunch. Na de schuttersbrunch zijn onze Jubilarissen: Mia Laveaux en Sjra van Diepen gehuldigd en is ons 'oud' Koningspaar: Wiel Hendriks en Bibian Tullemans, opgehaald. Waarna om 15.30 uur de schietwedstrijd voor het nieuwe Koningspaar plaatsvond. Het was een spannende strijd die voor de volwassenen plaats vond op de kogelvanger aan het Hennestraatje en voor de jeugd in het clublokaal op de luchtbuks. Na 112 schoten en een flinke windvlaag viel bij de volwassenen de vogel uit de boom en is Robin Franssen schutterskoning 2017. Linda Lamerikx zal naast hem lopen als Koningin. Bij de jeugd ging de strijd nog even door, maar na ruim 200 schoten viel ook daar de vogel omlaag en werd Daphne Scheenen jeugdkoningin. Daphne en Robin gefeliciteerd!


22-04-2017

Aanvangstijden OLS

Zondag 2 juli 2017 wordt het OLS georganiseerd door St. Johannes en St. Clemens Merkelbeek.
Het feestterein is gelegen aan Horbiesweg en Haagstraat te Merkelbeek.
Hier zal onze schutterij om 13.00 uur deelnemen aan de marswedstrijden bij de wit/blauwe vlag.
De optocht start eveneens om 13.00 uur, waarbij onze schutterij als 17e zal vertrekken. De optochtroute heeft een lengte van 2.1 km en loopt als volgt: Feestterrein - Haagstraat - Plein - Bovenderstraat - Windmolenweg - Amstenraderweg - Maarweg - Steenweg (defilé) - Belenweg - Geerstraat - Geerstraatje - Maastrichterweg - Feestterrein.
Om 16.45 uur zullen de schietwedstrijden voor de strijd om 'de UM' starten. Wij schieten tijdens de eerste doorgang van 16.45 - 17.30 uur op boom 9 Links.
Klik hier voor meer informatie over de plattegrond van het Feestterrein, de parkeerplaatsen en de optochtroute.


22-04-2017

Vrijwilligers OLS

Om het OLS tot een goed succes te maken, zoekt de organiserende vereniging st. Johannes en st. Clemens Merkelbeek nog vrijwilligers. Wil je je opgeven als vrijwilligers of hierover meer informatie ontvangen klik dan hier.


15-04-2017

Rommelmarkt

Beste Inwoners van Swartbroek,

Op zondag 7 mei organiseert café Plexat in samenwerking met Schutterij St.Cornelius een Rommelmarkt in MFA de Corneel van 10.00uur tot 15.00uur met veiling. De entree hiervoor is €1,00
Voor deze Rommelmarkt hebben wij ‘mooie’ oude spulletjes nodig. Wij zijn op zoek naar de volgende spullen:
- Porselein, glas en aardewerk
- Kleren
- Huishoudelijke apparaten en lampen
- Boeken, LP‘s en Cd‘s
- Speelgoed en spellen
- Prullaria, snuisterijen en schilderijen.
(Meubelen worden absoluut niet aangenomen)

Heef u dit soort spullen over en wilt u er vanaf, dan kunt u deze op zaterdag 6 mei vanaf 9.00uur tot uiterlijk 14.00 uur naar MFA de Corneel brengen.


15-04-2017

Marswedstrijden OLS

Vanaf dit jaar wordt de beoordeling van de marswedstrijden door de jury ingesproken op opnameapparatuur. Vervolgens wordt deze opname via een usb-stick aan de deelnemende verenigingen overhandigd.


15-04-2017

Optochtnummer schuttersfeesten

Dit jaar hebben we tijdens schuttersfeesten de volgende optochtnummers:
Zondag 14 mei.St. Willibrordus Meijel 10
Zondag 28 mei.St. Barbara Tungelroy 1
Zondag 18 juni.St. Nicolaas Heythuysen 17
Zondag 27 augustus.St. Odilia Ospeldijk 23


15-04-2017

Optochtnummer OLS

Tijdens het OLS in Merkelbeek, heeft onze vereniging optochtnummer 17.


  • Terug naar boven