Nieuws


12-05-2017

Rabobank Clubkas Campagne

Wij doen mee met de Rabobank Clubkas Campagne. Ben je lid van de Rabobank dan heb je of ontvang je binnenkort een persoonlijke stemkaart met inlogcode. Hiermee kan je 5 stemmen uitbrengen verdeeld over drie tot vijf van je favoriete verenigingen. Wij hopen dat st. Cornelius Swartbroek hier voor u ook bijhoort! Met elke stem zijn wij blij. Geeft u ons twee stemmen (het maximale aantal) dan zijn wij nog blijer. De stemmen kunnen vanaf gisteren tot en met woensdag 23 mei worden uitgebracht via de volgende website: https://www.clubkascampagne.nl/weert/clubkascampagne

Bedankt voor uw stem!


05-05-2017

Persoonlijke kampioenschappen OLS-federatie

Op zaterdag 28 en zondag 29 april waren de persoonlijke kampioenschappen van de OLS-federatie in Stokkem. Van onze schutterij deden hier 8 schutters aan mee. In totaal waren er ongeveer 250 deelnemers. Op zondag waren tevens de persoonlijke kampioenschappen voor de jeugd op de windbuks. Hier deed Swartbroek niet aan mee.

Zaterdag 28 april
Nadat alle buksen waren ingeschoten kon de wedstrijd rond 10.15 uur beginnen. Helaas lieten Mart en Mathieu al meteen hun zesde punt staan. De rest had de eerste drie ronden al hun punten af. Zij mochten starten aan de kaveling op punten van 1 bij 1 cm. Helaas liet Marc hier zijn eerste punt staan en Frank B zijn elfde punt. De overige vier schutters mochten door met de wedstrijd. Na in totaal 72 schoten werd er door de wedstrijdleiding besloten om morgen verder te gaan. Er zaten toen nog iets meer dan 80 schutters in de wedstrijd, waarvan vier van Swartbroek.

Zondag 29 april
De dag begin regenachtig, maar gelukkig stopte de regen om iets voor 10 uur en konden we starten aan de wedstrijd. (De rest van de dag is het droog gebleven). Er werd veder gegaan op punten van 1 bij 1 cm en zes schoten per schutter. Helaas liet Robin al meteen zijn eerste punt staan en miste Erwin in de derde kavelronde van deze zondag zijn derde punt. Frank L. en Wijnand schoten ze allen af. Na de pauze werd er nog twee (of drie) rondes op punten van 1 bij 1 cm geschoten, waarna men overging op punten van 0,6 bij 0,6 cm. Hier liet Wijnand helaas zijn tweede punt van staan. Frank L. schoot ze alle zes af en mocht nog verder kavelen. Er vielen steeds meer schutters af en het schieten werd steeds zwaarder gemaakt. Waar het in het begin nog rondes van zes schoten per schutter waren, werden dit nu achtereenvolgens rondes van 5, 7, 12, 18 schoten per schutter per ronde. In deze eerste serie van 18 schoten bleef het 18e punt van Frank L. toch ook op de lat staan. Desondanks heeft Frank L. hiermee een verdienstelijke 10e plaats behaald. Frank L. gefeliciteerd!

De wedstrijd ging vervolgens nog even door en werd steeds zwaarder gemaakt. Er volgden nog diverse rondes van 18, 24, 30 en later 36 schoten per schutter. Uiteindelijk werd de wedstrijd met ongeveer 385 schoten gewonnen door: Roy Willems van Nattenhove.


21-04-2017

Koningsschieten 2018

Traditiegetrouw opent Schutterij St Cornelius het schuttersseizoen op 2e Paasdag met een Heilige Mis opgedragen aan alle (overleden ) leden van de Schutterij opgeluisterd door het fluit- en tamboerkorps en het gemengd koor. Tijdens deze Heilige Mis is ook het nieuwe vaandel ingewijd (ontwerp Evy Schouten) en de nieuwe beschermheer Dhr. Jos Jacobs geïnstalleerd.

Na de Heilige Mis een gezamenlijke brunch, verzorgd door "de Tos", met aansluitend de huldiging van de 7 (!) jubilarissen. Allen werden door Dhr. Theo Looymans, voorzitter Schuttersbond EMM even persoonlijk toegesproken en Erwin Laveaux en Marcel Laveaux allebei nog apart door Dhr. Thieu Timmermans van de LBT voor hun jarenlange inzet bij het muziekkorps.

Na dit officiële gedeelte werd het Koningspaar van 2017, Robin Fransen en Linda Lamerikx opgehaald, en daarna kon het koningschieten beginnen. Na een spannende strijd viel na 123 schoten de vogel en zo heeft Marc Heijmans zich, voor de 2e keer in zijn korte carrière binnen de schutterij, tot koning geschoten. Het koningschieten voor de jeugd is gewonnen door Loes Laveaux. Hierna volgde nog een gezellig samenzijn in het clubgebouw.


31-03-2017

Optochtnummer schuttersfeesten

Dit jaar hebben we tijdens schuttersfeesten de volgende optochtnummers:
Zondag 13 mei.St Jan Baexem 22
Zondag 27 mei.St Nicolaas en St Antonius Budel 7
Zondag 17 juni.St Antonius Nederweert 14
Zondag 26 augustus.St Sebastianus Ell 4


31-03-2017

Optochtnummer OLS

Tijdens het OLS in Raam Kinrooi, heeft onze vereniging optochtnummer 69.


25-01-2018

In Memoriam Lei Raemakers

In Memoriam Lei Raemakers,
(Leike van de Curver)

Op maandag 8 januari 2018 is ons gewaardeerd lid Lei Raemakers overleden.

Lei is in 1991 lid geworden van onze schutterij. Hij is toen direct mee gaan schieten in het ‘sliepsenzestal’ Dit was destijds ons zestal van leden zonder uniform.

Het schieten en de schutterij bevielen Lei direct goed. Lei is daarom na korte tijd mee gaan lopen in de schuttersgroep. In 1998 wist Lei de koningstitel te veroveren. Met ‘May van de Tos’ als koningin vormde Lei dat jaar ons koningspaar.

Lei heeft één maal als schutter deelgenomen aan het OLS. Dat was in 2007 bij St.Antonius in Nederweert.

Wanneer er geklust moest worden, stond Lei altijd klaar voor onze schutterij. Zo heeft hij geholpen bij de bouw van ons schutterslokaal. Ook heeft Lei vele vogelkastjes en houten kerstbomen getimmerd. Met de verkoop van deze timmerwerken heeft onze schutterij de clubkas flink kunnen spekken.

Naast zijn hobby bij de schutterij, was Lei een echte verenigingsman. Hij was verder lid van Mannenkoor Eendracht, zanggroep ‘De Limburgse Jonges’, voetbalclub RKSVV, VV de Spoeëkejaegers en de ouderenvereniging Swartbroek.

Op zaterdag 13 januari waren dan ook al deze verenigingen present om Lei de laatste eer te bewijzen tijdens zijn uitvaartdienst.

We wensen de familie Raemakers veel sterkte toe met dit grote verlies.


Bestuur en leden schutterij St.Cornelius Swartbroek